Ventilatsioonisüsteemi kampaania tingimused

Eramu standardpaigaldus ja standardmaterjali komplekt:

Standardpakkumises sisalduv materjal:

 • Passiivmaja Instituudi sertifitseeringuga ventilatsiooniseade.

 • Elektriline eelkütte moodul

 • Antistaatilise sisepinnaga painduvad plastist õhujaotuskanalid Zehnder Comfotube 90 (150 jm)

 • Isoleeritud õhukanal Zehnder ComfoPipe Compact (5 tk)

 • Zehnder ComfoPipe Compact õhukanali põlv (6 tk)

 • Mürasummutid/jaotuskastid Zehnder Comfowell CW320 (2 tk)

 • Rõhualanduskastid plafoonide ja õhukanalite ühendamiseks Zehnder TVA-P 90 (12 tk)

 • Sissepuhkeplafoonid Zehnder Luna (6 tk)

 • Väljatõmbeplafoonid Zehnder STC (6 tk)

 • Zehnder Comfotube O-tihendid (20 tk)

 • Välisrestid DN160 (2 tk)

Standardpakkumises oleme arvestanud kompaktse keskmise ühepere elamu vajadustega. Standardpakkumisest erisuste korral koostatakse ühikhindade baasil täiendav hinnakalkulatsioon.

Paigalduseks on arvestatud kolm töövõtu etappi:

 1. Zehnder Comfotube õhujaotuskanalid, ühe etapina kogu hoone lõikes.
 2. Ventilatsiooniagregaat ja Zehnder Comfopipe õhuvõtu ning heitõhu liinid, ühe etapina kogu hoone lõikes.
 3. Lõppelemendid (siseplafoonid, välisrestid).

Paigaldustöö maksumus võib muutuda, kui paigaldatavate elementide või materjali maht muutub. Paigaldustöö maksumuse muutuses sõlmitakse enne paigalduse teostust eraldi kokkulepe.

Paigaldusjärgselt teostatakse ventilatsioonisüsteemi seadistus ja mõõdistus.

Tasumise kord:

Hinnapakkumise sobivuse korral allkirjastab klient tellimuse kinnituse ja tasub Comfort Systems OÜ poolt väljastatud ettemaksu arve alusel 50% hinnapakkumise kogumaksumusest.

Pärast paigaldusetappide 1 ja 2 lõpetamist tasub klient 30% hinnapakkumise kogumaksumusest.

Pärast teostusdokumentatsiooni üle andmist tasub klient viimased 20% hinnapakkumise kogumaksumusest.

Kõikide arvete tasumise tähtaeg on 7 kalendripäeva.

Kliendile üle antavad teostusdokumendid:

Kasutus- ja hooldusjuhend

Ventilatsiooniagregaadi sertifikaat

Mõõdistusprotokoll

Kõikidele Zehnder toodetele kehtib tootja ja paigalduse garantii 24 kuud.

Küsi hinnapakkumist

Võta ühendust